Labyrint

Westerlee

Dagbesteding

De activiteiten worden afgestemd op uw situatie en mogelijkheden

 

 De dagbesteding is o.a. bedoeld voor:

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met dementie

 

Het belangrijkste doel is een zinvolle, gezellige dag hebben en om een vast dagritme te bieden. De vaardigheden, mobiliteit en zelfredzaamheid te stimuleren en proberen om zoveel mogelijk vaardigheden vast te houden.

Kleinschalig met maximaal 6 deelnemers per groep

 

De dagen hebben een vaste opbouw. De activiteiten sluiten aan bij de seizoenen en feestdagen. Daarnaast proberen we altijd wat afwisseling te vinden in het soort activiteiten waarbij er individueel gekeken wordt naar de mogelijkheden en interesses van de deelnemers.

 

We bieden onder andere:

  • Creatieve activiteiten
  • Geheugentraining
  • Bewegen door bv. wandelen of zwemmen
  • Koken
  • Uitstapjes maken

 

Het is ook mogelijk om tussen de middag gezamenlijk te koken en te eten.

 

Plezier hebben, in wat kan, staat voorop maar ook belangrijk is:

  • Het ontdekken van eigen mogelijkheden;
  • Ervaren waar je goed in bent;
  • Het zelfvertrouwen vergroten.

Er wordt een overzichtelijke dagindeling geboden waarbinnen iedere deelnemer werkt aan zijn of haar dagprogramma.

 

 

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een WLZ indicatie vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een indicatie voor de WMO vraagt u aan bij uw gemeente. Indien u dat wilt kunnen we u helpen met de aanvraag.

 

 

 

Wilt u meer informatie?