Labyrint

Westerlee

Begeleiding

Begeleiding

Wilt u zelfstandig wonen maar heeft u hierbij hulp nodig? Bijvoorbeeld door een psychische stoornis, verstandelijke – of een lichamelijke beperking? Dan kunt u begeleid wonen. Deze begeleiding kan intern-  maar ook extern worden geboden.

U kunt onder andere begeleiding/ondersteuning krijgen bij de volgende activiteiten:

 • de administratie (overzicht krijgen van facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort)
 • boodschappen doen
 • het bedienen van huishoudelijke apparaten
 • het leren omgaan met geld
 • zorg voor uzelf en uw woning
 • het opbouwen van sociale contacten
 • het leggen van contact met mensen in de omgeving
 • het vinden van werk
 • het indelen van de dag en om dingen te ondernemen
 • hier de volledige vergoedingslijst

 

Persoonlijke verzorging

Begeleiding kan ook zijn: hulp bij uw persoonlijke verzorging om niet-medische redenen. Bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking heeft.

Hulp bij uw persoonlijke verzorging vanwege een medische reden krijgt u via de wijkverpleging.

Voor wie?

 

U krijgt (woon)begeleiding als u:

 • gedeeltelijk zelfstandig kunt wonen;
 • een ziekte, beperking of psychische aandoening heeft en u hierdoor hulp nodig heeft bij bepaalde dagelijkse activiteiten.

Begeleiding kan ook geschikt zijn voor jongeren met een beperking die zelfstandig gaan wonen.

Hoe regelt u begeleiding?

Begeleiding ontvangt u via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in uw gemeente
of  wanneer u een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie heeft van het CIZ.
Bent u jonger dan 18 jaar? Dan is de gemeente voor uw zorg verantwoordelijk vanuit de Jeugdwet.

Wilt u weten wat voor u van toepassing is neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Wilt u meer informatie?